Xếp hình là gì ? Nghĩa bóng của từ xếp hình

0
4808

Ở nhà thấy thằng e trai và bạn nó lâu lâu vẩn dùng từ xếp hình khi nói tới chuyện yêu đương và cách cười giởn với nhau nghe rất khó hiểu. Ở trên cơ quan thấy mấy anh đồng nghiệp cũng thường xuyên dùng từ nay. E nghĩ mãi mà chẳng biết từ đó có nghĩa xếp hình gì ?

Trả lời:

Nghĩa đen của từ xếp hình:

Là trò chơi nổi tiếng sắp xếp các khối lộn xộn thành một hình thể thống nhất

Nghĩa bóng của từ xếp hình

Là nói đến việc quan hệ t dục bởi khi quan hệ t dục hai người sẽ sắp xếp thành một hình thể thống nhất 😀

Một số từ khác trên FB.COM có thể bạn quan tâm