bài văn mẫu miêu tả về cây tre hay nhất

bài văn mẫu miêu tả về cây tre hay nhất