Vãi là gì ? Ý nghĩa của từ vãi

0
20055

Định nghĩa từ vãi là gì ?

#1 Nghĩa đen của từ vãi là gì :

Trong trường hợp là danh từ: chỉ người đàn bà chuyên đi chùa lễ phật hoặc giúp việc cho nhà chùa (Bà vãi)

Trường hợp là động từ: ném rải cái gì đó ra lung tung  (Ví dụ: vãi thóc, vãi đạm, cơm vãi ra chiếu, gạo vãi ra sân cho gà ăn) đồng nghĩa với từ rắc

#1: Nghĩa lóng của từ Vãi:

Tuy nhiên giới trẻ hiện nay đã biến tấu từ “vãi” như một từ “lóng” đi theo một nghĩa khác dùng để bổ ngữ cho từ khác: ví dụ : Vãi nồi (Vãi lo^n, ) , Vãi linh hồn, Vãi đái, Chém vãi , Ngu vãi, Đẹp vãi, Xấu vãi. Và nghĩa của từ vãi thường  không lịch sự cho lắm, thường là thô tục và được các bạn trẻ hay dùng

vai-la-gi

Một số từ khác trên FB.COM có thể bạn quan tâm