Nghĩa viết tăc của ANY,AY,EY,AYE,EYA

0
1452

Nhiều khi các bạn trẻ nhắn tin trên điện thoại hoặc facebook mà đối phương viết tắt một số từ như ANY,ẤY,EY,AYE,EYA mà bạn không biết ý nghĩa nó là gì ?

nghia-cua-tu

Đây là những tính từ được các bạn trẻ thường hay sử dụng viết tắt để nt cho nhanh.

Nghĩa viết tắt của các từ :

ANY: là viết tắt của cụm từ tiếng Việt “Anh Người Yêu”. Dù đọc lên có vẻ như là “anh của người yêu” nhưng thực sự không phải vậy, từ này đồng nghĩa với “Anh Yêu” (là người yêu của một bạn nữ nào đó).
ENY: là viết tắt của từ “Em Người Yêu”, hiểu là “em yêu”. Ví dụ: “Lan là eny của Đạt” được hiểu là “Lan là người yêu/em yêu của Đạt”.
AY: Anh Yêu
EY: Em Yêu
AYE: Anh Yêu Em
EYA: Em Yêu Anh