Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ – Câu trả lời chuẩn nhất

0
1129

Câu hỏi Trước : Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt ?
Đáp án : Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Từ nào trong tiếng Việt có 9 từ ???

Câu Trả Lời