Ngã cây hay không không quan trọng, cái chính vẫn và giữ được THẦN THÁI1

Ngã cây hay không không quan trọng, cái chính vẫn và giữ được THẦN THÁI1