Nghĩa của từ block? Block nghĩa là gì

0
13868

Nghĩa của từ block ?

Block là một từ tiếng anh bao gồm khá nhiều nghĩa. Từ block được dùng nhiều và được ghép với nhiều từ khác để tạo ra những cụm từ có nhiều ý nghĩa khác nhau.

Xem thêm:

Về động từ :

làm trở ngại, phong tỏa

Về danh từ:

  • Khối, tảng, súc (đá, gỗ…)
  • Cái thớt, đon kê, tấm gỗ kê để chặt đầu (người bị tử hình)
  • Khuôn (mũ); đầu giả (để trưng bày mũ, tóc giả…)
  • Khuôn nhà lớn, nhà khối (ở giữa bốn con đường)
  • Vật chướng ngại; sự trở ngại; sự tắc nghẽn, sự tắc nghẽn xe cộ
  • Lô đất (chính phủ cấp cho tư nhân); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khoảnh đất trong thành phố
  • Bản khắc (để in)
  • Số lớn cổ phần
  • (ngành đường sắt) đoạn đường; đoàn toa xe
  • (kỹ thuật) puli