Tiếng lóng là gì ? Mục đích sử dụng của tiếng lóng

0
1730

Địa nghĩa tiếng lóng

Tiếng lóng là các từ ngữ biến thể không được chính thức công nhận của một ngôn ngữ nào đó. Bất kỳ nước nào trên thế giới cũng đều có tiếng lóng và được sử dụng theo các cách khác nhau. Tiếng lóng ban đầu xuất hiện sử dụng mục đích che giấu thông tin trong giao tiếp theo qui ước do hai hoặc nhiều người đặt ra mà chỉ những người biết qui ước mới hiểu tiếng lóng đó.

Tiếng lóng thường không mang ý nghĩa trực tiếp theo nghĩa đen mà phải hiểu theo một nghĩa tượng trưng nào đó.

Tiếng lóng việt nam

Đa số các từ lóng có nguồn gốc và được sử dụng tại một số địa phương nhất định,ở các miền Bắc, Trung, Nam. Nhiều từ có từ rất lâu đời.

Một số từ mới bắt đầu xuất hiện trong vài chục năm trở lại, thậm chí chỉ vài năm . Những từ thay thế bộ phận trên cơ thể , biểu hiện hàng tháng trên cơ thể phụ nữ mang nghĩa tục tĩu được học sinh, sinh viên, dân chợ búa, nông thôn, xóm lao động nghèo dùng những từ lóng , chẳng hạn như: của quí,  ngày đèn đỏ, vãi nồi, thảo mai, sửu nhi …

Nguồn gốc và mục đích sử dụng tiếng lóng

Tiếng lóng phát triển song song với sự phát triển của ngôn ngữ. Và nó được sử dụng trong dạng văn nói ít khi được sử dụng vào văn viết