Thụt là gì Ý nghĩa của từ “thụt” trên Facebook là gì

Thụt là gì Ý nghĩa của từ “thụt” trên Facebook là gì