Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt

Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt