Tại sao có ngày nhuận và năm nhuận ?

0
1009

Có thể bạn đã nghe rất nhiều về ngày nhuận và năm nhuận nhưng thực tế có rất nhiều người không hiểu tại sao lại có ngày nhuận và năm nhuận. Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé

Năm nhuận là gì?

Năm nhuận là năm mà:

  1. Theo dương lịch, chứa một ngày dôi ra.
  2. Theo âm-dương lịch, chứa tháng thứ 13.

Tại sao lại có năm nhuận ?

Sinh ra năm nhuận là để đảm bảo đồng bộ việc lặp lại của năm trên lịch với năm thiên văn hay năm thời tiết.

Trong trường hợp dương lịch thì các mùa và các sự kiện thiên văn không lặp lại chính xác sau một số nguyên các ngày, vì thế năm dương lịch cứ sau một khoảng thời gian nhất định phải thêm vào một ngày để đảm bảo việc chỉnh lại các sai số do làm tròn năm.

Trong trường hợp âm dương lịch như lịch Trung Quốc thì do một chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất là khoảng 29,53 ngày nên một năm âm lịch chỉ có khoảng 354 ngày (làm tròn). Do vậy, cứ sau một vài năm âm lịch thì người ta phải bổ sung một tháng (tháng nhuận) để đảm bảo năm âm lịch tương đối phù hợp với chu kỳ của thời tiết, là yếu tố phụ thuộc vào chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.

Ngày nhuận là gì ?

Ngày nhuận là ngày 29/02 là ngày mà 4 năm mới có một lần

Tại sao lại có ngày nhuận ?

Để trái đất quay quanh 1 vòng mặt trời người ta thường tính tròn là 365 ngày nhưng thực tế để quay quanh đủ hết một vòng phải cần 365 ngày cộng với 6h chính xác hơn là 5h48 phút như vậy theo lịch dương thì cứ 4 năm sẽ dư ra 1 ngày (6×4 = 24h = 1 ngày) để đảm bảo cho lịch đúng với thời gian thực thì ngày được dư ra sẽ được cộng vào tháng 2 tức là ngày 29/2 của năm nhuận còn những năm bình thường tháng 2 chỉ có 28 ngày

Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về:  Ý nghĩa của ngày 29/2 là gì ?