Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn ?

0
1076

Câu hỏi Trước : Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em ?
Đáp án : Bàn chải đánh răng.

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn ?

Câu Trả Lời