Sửu nhi là gì ? Nghĩa của từ sửu nhi

0
3589

Trên mạng xã hội hay xuất hiện cụm từ “sửu nhi” hoặc thanh niên sửu nhi vậy sửu nhi ở đây có nghĩa là gì ?

Mình xin giải thích nghĩa của từ sửu nhi mà một số bạn hay dùng trên Facebook như sau:

Sửu =  trâu

Nhi = trẻ

===> Sửu Nhi = Trẻ Trâu

Ở đây ám chỉ các hành động thiếu suy nghĩ, mang tính chất trẻ con dại dột, thiếu văn hóa, ít học