Những câu đố tiếng anh thú vị vui bằng hình ảnh cho trẻ em

0
1791

Câu đố luôn là một trong những chuyên mục được nhiều bạn trẻ quan tâm, nhất là những cầu đố vui, câu đố mẹo bá đạo, còn bài viết hôm nay Vinhlog sẽ gửi tới các bạn những câu đố tiếng anh thú vị vui bằng hình ảnh cho trẻ em và người lớn cũng chưa hẳn đã giải được. Hãy cùng xem những cầu đố tiếng anh vừa để biết thêm vừa để khảo sát xem tiếng anh của bạn đến đâu nhé.

Những câu đố tiếng anh thú vị vui bằng hình ảnh I

Trẳ lời 9 câu đố tiếng anh thú vị vui bằng hình ảnh trên

Những câu đố tiếng anh thú vị vui bằng hình ảnh II

Trả lời 5 câu đố tiếng anh thú vị vui bằng hình ảnh trên

Những câu đố tiếng anh thú vị vui mới nhất cho bạn III

1.What key does not lock the door?
Trả Lời : A music key

2. Where does June come before May?
Trả Lời : In the dictionary

3. What is the best place to put the cake in?
Trả Lời : In the mouth.

4. Why is the letter A like twelve oclock?
Trả Lời : Because it is in the middle of day

5. What is the difference between a soldier and a young girl?
Trả Lời : One powders the face and the other faces the powder.

6. Which can you keep after giving it to your friend?
Trả Lời : The promise

7. What is it that was tomorrow and will be yesterday?
Trả Lời : Today

8. What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?
Trả Lời : letter M (What comes twice in a moment, once in a minute and never in a hundred years?)

9. What is it that larger the more you take from it?
Trả Lời : A hole

10. Which letter of the alphabet goes round Great Britain?
Trả Lời : letter C (the sea)

11. When I eat, I live but when I drink, I die. What am I?
Trả Lời : Fire

12. Why is the letter T like an island?
Trả Lời : Because it is in the middle of water

13. What word becomes shorter by the addition of a syllable?
Trả Lời : The word short become shorter by the addition of a syllable

14. What belongs only to you, and yet is used more by others than by yourself?
Trả Lời : Your name

15. What goes up when the rain comes down?
Trả Lời : An umbrella.

16. What goes up but never comes down?
Trả Lời : Smoke, your age.

17. Which travels at greater speed, heat or cold?
Trả Lời : Heat, because you can catch cold.

18. Which 2 letters of alphabet have eyes?
Trả Lời : A and B, because you say: ABCD (AB see D).

19. Which 4 letter would frighten a thief?
Trả Lời : O, I, C, U (oh, I see you)

20. Which can you keep after giving it to your friend?
Trả Lời : Your word.

Trên đây là những câu đố tiếng anh thú vị vui bằng hình ảnh cho trẻ em bạn có thể quan tâm và hướng dẫn cho bé các độc và trả lời những cầu đố tiếng anh trên nhé. Chào các bạn !!!