Nghĩa của từ anh dũng, hùng dũng, dũng mãnh

0
1384

Giải đáp nghĩa của các từ anh dũng, hùng dũng, dũng mãnh !

Những từ trên đều là những tính từ chỉ lòng can đảm của con người. Hiểu đơn giả hơn nó có nghĩa là : can đảm, dũng mãnh, gan dạ

Cùng với đó những tính từ trái nghĩa: Hèn nhát, hèn, sợ

Các bạn có thể xem thêm một số từ đang được nhiều người quan tâm: