Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì ?

0
812

Câu hỏi Trước : Từ gì mà 100 % nguời dân Việt Nam đều phát âm sai
Đáp án : Sai

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì ?

Câu Trả Lời