Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài

Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài