Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

0
935

Câu hỏi Trước : Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn. Là cái gì ?
Đáp án :  Cái bóng.

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài ?

Câu Trả Lời