chu-ky-cua-ong-tran-dinh-long-hoa-phat

Chữ ký của ông Trần Đình Long (Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát)