chu-ky-cua-ong-nguyen-dang-quang

Chữ ký của ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan group )

Chữ ký của ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch tập đoàn Ocean Group - Ocean Bank)
Chữ ký của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT