chu-ky-cua-ong-le-phuoc-vu-hoa-sen

Chữ ký của ông Trần Đình Long (Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát)
Chữ ký của ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch tập đoàn Ocean Group - Ocean Bank)