chu-ky-cua-ong-ha-van-tham-ocean-bank

Chữ ký của ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch tập đoàn Ocean Group – Ocean Bank)

Chữ ký của ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan group )