chu-ky-cua-bau-duc

Chữ ký của ông Trần Đình Long (Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát)