Lầy là gì ? Giải thích nghĩa của từ “Lầy”

0
27874

Gần đây trên Facebook có trào lưu mới thường hay sử dụng từ “lầy”  để đặt tên các toppics ví dụ: “Chơi lầy vậy”, “Nhìn lầy thế” … Vậy từ  “lầy” ở đây có nghĩa là gì ?

Giải thích lầy là gì

Theo đúng nghĩa đen của từ lầy thì người ta thường xử dụng để chỉ các bãi bùn đất nhão nhoét, nhầy nhụa ví dụ như : Bãi lầy, đường lầy, ruộng lầy, vậy lầy là gì ?

Còn theo nghĩa bóng mà các bạn hay sử dụng từ “lầy” trên Facebook để diễn tả cái “bẩn” : Chơi lầy vậy – Có nghĩa là chơi bẩn vậy. Ngoài nghĩa là bẩn ra thì từ “lầy” còn bao hàm sự dai dẳng ví dụ chơi đùa dai, chơi bẩn và dai dẳng.

Lầy = chơi bẩn, chơi đểu + Dai dẳng, lì lợm

Một số từ ngữ viết tắt có thể bạn chưa biết