Khối A gồm những ngành nào, trường nào và thi môn gì chuẩn nhất 2019

0
6550

Đối với khối A có lẽ phần lớn các bạn đều biết được thông tin cơ bản về ngành này. Bởi đó là khối quen thuộc thu hút lượng thí sinh đăng kí dự tuyển rất lớn. Có thể nói là nhiều nhất trong hệ thống các khối thi.

Xem thêm danh sách những ngành nào, trường nào của khối A1khối A2

Thế nhưng để nắm bắt được hết các thông tin về các trường đào tạo khối a1 , các ngành đào tạo khối A thì cần phải có danh sách liệt kê đầy đủ và rõ ràng để các bạn tham khảo. Chính vì vậy hôm nay Vinh’s Blog gửi tới các bạn danh sách đầy đủ các thông tin liên quan tới khối A.

Khối A gồm ngành nào trường nào thi môn gì

Liên kết hữu ích cho bạn thông tín về Khối A

  1. Khối A thi những môn gì :

Trả lời : Khối A thi Toán, Lý, Hóa

2. Khối A gồm những ngành nào?

Dưới đây là danh sách các ngành, và trường thi khối A:

ANS. Trường Đại học An ninh nhân dânD860102Điều tra trinh sát
D860104Điều tra hình sự
CSS. Trường Đại học Cảnh sát nhân dânD860102Điều tra trinh sát
D860104Điều tra hình sự
D860106Quản lí nhà nước về An ninh-Trật tự
D860108Kỹ thuật hình sự
D860111Quản lí, giáo dục và cải tạo phạm nhân
D860112Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh
DCG. Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia ĐịnhD480103Kĩ thuật phần mềm
D480102Truyền thông và mạng máy tính
D340101Quản trị kinh doanh
D340201Tài chính - Ngân hàng
D340301Kế toán
C480201Công nghệ Thông tin
C340101Quản trị Kinh doanh
C340301Kế toán
DCT. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí MinhC480201Công nghệ thông tin
C510301Công nghệ kĩ thuật điện-điện tử
C510201Công nghệ kĩ thuật cơ khí
C510401Công nghệ kĩ thuật hóa học
C540102Công nghệ thực phẩm
C540105Công nghệ chế biến thủy sản
C340301Kế toán
C420201Công nghệ sinh học
DCT. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí MinhC510406Công nghệ kĩ thuật môi trường
C540204Công nghệ may
D510202Công nghệ chế tạo máy
D540101Công nghệ thực phẩm
D420201Công nghệ sinh học
D480201Công nghệ thông tin
D510401Công nghệ kỹ thuật hóa học
D540105Công nghệ chế biến thủy sản
D540110Đảm bảo chất lượng &An toàn thực phẩm
D510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C540206Công nghệ da giày
D510406Công nghệ kỹ thuật môi trường
C340101Quản trị kinh doanh
C220113Việt nam học (chuyên ngành du lịch)
C510206Công nghệ kĩ thuật nhiệt ( Điện lạnh)
C510402Công nghệ vật liệu (Polymer và composite)
D340101Quản trị kinh doanh
D340201Tài chính – Ngân hàng
D340301Kế toán
DHB. Trường Đại học Quốc tế Hồng BàngD310206Quan hệ quốc tế
D310101Kinh tế
D340201Tài chính - Ngân hàng
D340101Quản trị kinh doanh
D480201Công nghệ thông tin
DHB. Trường Đại học Quốc tế Hồng BàngD580201Kỹ thuật công trình xây dựng
D580205Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
D520201Kỹ thuật điện, điện tử
D520207Kỹ thuật điện tử, truyền thông
D440301Khoa học môi trường
C340101Quản trị kinh doanh
C340301Kế toán
C510103Công nghệ kĩ thuật xây dựng
C480201Công nghệ thông tin
C340201Tài chính - Ngân hàng
C440301Khoa học môi trường
DKC. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)D520207Kỹ thuật điện tử, truyền thông
D520201Kỹ thuật điện, điện tử
D480201Công nghệ thông tin
D580201Kĩ thuật công trình xây dựng
D580205Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
D520114Kĩ thuật cơ - điện tử
D520103Kĩ thuật cơ khí
D520320Kỹ thuật môi trường
D580301Kinh tế xây dựng
D540101Công nghệ thực phẩm
D420201Công nghệ sinh học
D520216Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
D340101Quản trị kinh doanh
DKC. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)D340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
D340107Quản trị khách sạn
D340109Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
D340301Kế toán
D340201Tài chính - Ngân hàng
C480201Công nghệ thông tin
C510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C340101Quản trị kinh doanh
C540102Công nghệ thực phẩm
C510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng
C340301Kế toán
C510406Công nghệ kĩ thuật môi trường
C420201Công nghệ sinh học
C340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
C340107Quản trị khách sạn
C340109Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
C340201Tài chính - Ngân hàng
C510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí
C510203Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử
C510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
DLS. Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2 - Phía Nam)D340202Bảo hiểm (mới)
D760101Công tác xã hội
D340301Kế toán (mới)
DLS. Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2 - Phía Nam)D340404Quản trị nhân lực
D340101Quản trị kinh doanh
DMS. Trường Đại học Tài chính - MarketingD340101Quản trị kinh doanh
D340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
D340115Marketing
D340116Bất động sản
D340120Kinh doanh quốc tế
D340201Tài chính-Ngân hàng
D340301Kế toán
D340405Hệ thống thông tin quản lý
D340109Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
DNT. Trường Đại học Ngoại ngữ -Tin học TP.Hồ Chí MinhD480201Công nghệ thông tin
C480201Công nghệ thông tin
DSG. Trường Đại học Công nghệ Sài GònD480201Công nghệ thông tin
D510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
D510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
D510301Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
D580201Kỹ thuật công trình xây dựng
D540101Công nghệ thực phẩm
D340101Quản trị kinh doanh
D210402Thiết kế công nghiệp
C480201Công nghệ thông tin
C510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
DSG. Trường Đại học Công nghệ Sài GònC540102Công nghệ thực phẩm
C510102Côn nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
C340101Quản trị kinh doanh
C510301Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C210402Thiết kế công nghiệp
DTH. Trường Đại học Hoa SenD480201Công nghệ thông tin
D480102Truyền thông và mạng máy tính
D460112Toán ứng dụng
D480103Kỹ thuật phần mềm (mới)
D510406Công nghệ kĩ thuật môi trường (mới)
D340101Quản trị kinh doanh
D340404Quản trị nhân lực
D340115Marketing
D340301Kế toán
D340107Quản trị khách sạn
D340201Tài chính – Ngân hàng
D340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
D340109Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
D340405Hệ thống thông tin quản lý (mới)
D340409Quản trị công nghệ truyền thông (mới)
D850101Quản lý tài nguyên và môi trường
D340120Kinh doanh quốc tế (mới)
C340101Quản trị kinh doanh
C340406Quản trị văn phòng
DTH. Trường Đại học Hoa SenC340120Kinh doanh quốc tế
C340301Kế toán
C340107Quản trị khách sạn
C340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
C340109Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
DTM. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCMD510406Công nghệ kĩ thuật môi trường
D850103Quản lí đất đai
D340101Quản trị kinh doanh
D440201Địa chất học
D520503Kĩ thuật trắc địa - bản đồ
D440221Khí tượng học
D440224Thủy văn
D850102Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
D110104Cấp thoát nước
D480201Công nghệ thông tin
C440221Khí tượng học
C510406Công nghệ kỹ thuât môi trừơng
C515902Công nghệ kỹ thuật trắc địa
C850103Quản lý đất đai
C440224Thủy văn
C510102Công nghệ kỹ thuât công trình xây dựng
C480104Hệ thống thông tin
C515901Công nghệ kĩ thuật địa chất
C340101Quản trị kinh doanh
DTM. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCMC480202Tin học ứng dụng
DTT. Trường Đại học Tôn Đức ThắngD480101Khoa học máy tính
D460112Toán ứng dụng
D460201Thống kê
D520201Kỹ thuật điện, điện tử
D520207Kỹ thuật điện tử, truyền thông
D520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
D850201Bảo hộ lao động
D580201Kỹ thuật công trình xây dựng
D580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
D510406Công nghệ kỹ thuật môi trường
D580105Quy hoạch vùng và đô thị
D520301Kỹ thuật hóa học
D440301Khoa học môi trường
D420201Công nghệ sinh học
D340201Tài chính - Ngân hàng
D340301Kế toán
D340101Quản trị kinh doanh
D340408Quan hệ lao động
D310301Xã hội học
D760101Công tác xã hội
D220113Việt Nam học
C480202Tin học ứng dụng
C510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
DTT. Trường Đại học Tôn Đức ThắngC510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
C340301Kế toán
C340101Quản trị kinh doanh
C340201Tài chính - Ngân hàng
DVH. Trường Đại học Văn HiếnD480201Công nghệ thông tin
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D340101Quản trị kinh doanh
D340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
D310401Tâm lí học
C480202Tin học ứng dụng
C340101Quản trị kinh doanh
C340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
C510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
DVL. Trường Đại học Dân lập Văn LangD340101Quản trị kinh doanh
D340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
D340121Kinh doanh thương mại
D340201Tài chính - Ngân hàng
D340301Kế toán
D349107Quản trị khách sạn
D360708Quan hệ công chúng
D420201Công nghệ Sinh học
D480103Kĩ thuật phần mềm
D510406Công nghệ kĩ thuật môi trường
D520115Kĩ thuật nhiệt
DVL. Trường Đại học Dân lập Văn LangD580201Kĩ thuật công trình xây dựng
GSA. Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở II - cơ sở phía Nam)D480201Công nghệ thông tin
D520103Kĩ thuật cơ khí
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D340301Kế toán
D310101Kinh tế
D840104Kinh tế vận tải
D580301Kinh tế xây dựng
D580208Kĩ thuật xây dựng
D340101Quản trị kinh doanh
D520216Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
D840101Khai thác vận tải
D580205Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
GTS. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhD840106Khoa học hàng hải
D480102Truyền thông và mạng máy tính
D520201Kỹ thuật điện, điện tử
D520207Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)
D520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp)
D520122Kỹ thuật tàu thủy
D520103Kỹ thuật Cơ khí
D580205Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
D480201Công nghệ thông tin
D580201Kỹ thuật công trình xây dựng
D840104Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)
GTS. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí MinhD580301Kinh tế xây dựng
D840101Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức)
C840107Điều khiển tàu biển
C840108Vận hành khai thác máy tàu thủy
C480201Công nghệ thông tin
C510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
C840101Khai thác vận tải
HUI. Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MinhD510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí
D510206Công nghệ kĩ thuật nhiệt
D510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
D480101Khoa học máy tính
D510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
D540204Công nghệ may
D510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử (mới)
D510401Công nghệ kĩ thuật hoá học
D540101Công nghệ thực phẩm
D510406Công nghệ kĩ thuật môi trường
D340101Quản trị kinh doanh
D340301Kế toán
D340201Tài chính ngân hàng (mới)
D340122Thương mại điện tử
C510202Công nghệ chế tạo máy
C480201Công nghệ thông tin
HUI. Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí MinhC510302Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510301Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510206Công nghệ kĩ thuật nhiệt
C510201Công nghệ kĩ thuật cơ khí
C510205Công nghệ kĩ thuật ô tô
C510401Công nghệ kĩ thuật hoá học
C540102Công nghệ Thực phẩm
C510406Công nghệ kỹ thuật môi trường
C340301Kế toán
C340101Quản trị kinh doanh
C340201Tài chính - ngân hàng
C540204Công nghệ may
KSA. Trường Đại học Kinh tế TP. HCMD310101Kinh tế
D340101Quản trị kinh doanh
D340201Tài chính - Ngân hàng
D340301Kế toán
D340405Hệ thống thông tin quản lí
D380101Ngành Luật
D340115Marketing
D340120kinh doanh quốc tế
KTC. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCMD340101Quản trị Kinh doanh
D340301Kế toán
D340201Tài chính Ngân hàng
C340101Quản trị kinh doanh
KTC. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCMC340301Kế Toán
C480102Truyền thông và mạng máy tính
C340201Tài Chính - Ngân hàng
KTS. Trường Đại học Kiến Trúc TP HCMD580208Kỹ thuật xây dựng
D580211Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
D580208Kỹ thuật xây dựng
D580208Kỹ thuật xây dựng
LPS. Trường Đại học Luật TP HCMD380101Luật học
D110103Quản trị - Luật
D340101Quản trị kinh doanh
MBS. Trường Đaị học Mở TP Hồ Chí MinhD480101Khoa học máy tính
D510102Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
D420201Công nghệ sinh học
D340101Quản trị kinh doanh
D310101Kinh tế
D340201Tài chính - Ngân hàng
D340301Kế toán
D340405Hệ thống thông tin quản lí
D380107Luật kinh tế
D220214Đông Nam Á học
D310301Xã hội học
D760101Công tác xã hội
D580302Quản lý xây dựng
NHS. Trường Đại học Ngân hàng TP HCMD340201Tài chính - Ngân hàng
NHS. Trường Đại học Ngân hàng TP HCMD340101Quản trị kinh doanh
D340301Kế toán
D310106Kinh tế quốc tế
D340405Hệ thống thông tin quản lý
D380107Luật kinh tế
C340201Tài chính ngân hàng
NLS. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCMD510201Công nghệ kĩ thuật cơ khí
D540301Công nghệ chế biến lâm sản
D480201Công nghệ thông tin
D510206Công nghệ kỹ thuật nhiệt
D520216Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
D510203Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
D510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
D510401Công nghệ kĩ thuật Hóa học
D620105Chăn nuôi
D640101Thú y
D620109Nông học (mới)
D620112Bảo vệ thực vật
D620201Lâm nghiệp
D620301Nuôi trồng thuỷ sản
D540101Công nghệ thực phẩm
D420201Công nghệ sinh học
D520320Kỹ thuật môi trường
D850101Quản lí tài nguyên và môi trường
NLS. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCMD540105Công nghệ chế biến thủy sản
D140215Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
D620113Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
D310101Kinh tế
D340101Quản trị kinh doanh
D620114Kinh doanh nông nghiệp
D340301Kế toán
D850103Quản lí đất đai
D310501Bản đồ học
D440301Khoa học môi trường
D620109Nông học
D340301Kế toán
D620201Lâm nghiệp
D850103Quản lí đất đai
D850101Quản lý tài nguyên và môi trường
D540101Công nghệ thực phẩm
D640101Thú y
D620116Phát triển nông thôn
D340101Quản trị kinh doanh
D850101Quản lý tài nguyên và môi trường
D850103Quản lí đất đai
D620109Nông học
D540101Công nghệ thực phẩm
D620301Nuôi trồng thủy sản
NLS. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCMD640101Thú y
NTS. Đại học Ngoại thương cơ sở phía NamD310101Kinh tế
D340201Tài chính - Ngân hàng (mới)
D340101Quản trị Kinh doanh
NTT. Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhC510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D520201Kỹ thuật điện, điện tử (mới)
D340301Kế toán
D340201Tài chính - ngân hàng (mới)
D480201Công nghệ thông tin
D340101Quản trị kinh doanh
C510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
D510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (mới)
C510103Công nghệ kỹ thuật xây dựng
D540101Công nghệ thực phẩm
D580208Kỹ thuật xây dựng
D850101Quản lý tài nguyên và môi trường
C510401Công nghệ kỹ thuật hóa học
C540102Công nghệ thực phẩm
C510203Công nghệt cơ - điện tử
C420201Công nghệ sinh học
C720330Kỹ thuật hình ảnh y học
C340301Kế toán
C900107Dược
D510401Công nghệ kỹ thuật hóa học
NTT. Trường Đại học Nguyễn Tất ThànhD420201Công nghệ sinh học
C340201Tài chính - ngân hàng
C540204Công nghệ may
C480201Công nghệ thông tin
C340101Quản trị kinh doanh
QSB. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCMD510602Kĩ thuật Hệ thống Công nghiệp
D520503Kĩ thuật trắc địa - bản đồ
D510105Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng
D510601Quản lí công nghiệp
D520309Kĩ thuật vật liệu
D540201Kĩ thuật Dệt
D540204Công nghệ May
D520114Kĩ thuật cơ - điện tử
D520103Kĩ thuật cơ khí
D520115Kĩ thuật nhiệt
D520501Kĩ thuật địa chất
D520604Kĩ thuật dầu khí
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D520201Kĩ thuật điện, điện tử
D520216Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
D520120Kĩ thuật hàng không
D510205Công nghệ kĩ thuật ô tô
D520122Kĩ thuật tàu thuỷ
D420201Công nghệ sinh học
QSB. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCMD520301Kĩ thuật hoá học
D540101Công nghệ Thực phẩm
D520320Kĩ thuật môi trường
D850101Quản lí tài nguyên và môi trường
D480101Khoa học máy tính
D520214Kĩ thuật máy tính
D520401Vật lí kĩ thuật
D520101Cơ kĩ thuật
D580201Kĩ thuật công trình xây dựng
D580205Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
D580203Kĩ thuật công trình biển
D580211Kĩ thuật cơ sở hạ tầng
D580202Kỹ thuật công trình thủy
C510505Bảo dưỡng công nghiệp
QSC. Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCMD480101Khoa học máy tính
D520214Kỹ thuật máy tính
D480103Kỹ thuật phần mềm
D480104Hệ thống thông tin
D480102Truyền thông và mạng máy tính
D480201Công nghệ thông tin
D480299An toàn Thông tin
QSK. Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCMD310101Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lí Công)
D310106Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)
D340201Tài chính - Ngân hàng
QSK. Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCMD340301Kế toán
D340405Hệ thống thông tin quản lý
D340101Quản trị kinh doanh
D340120Kinh doanh quốc tế
D380107Luật kinh tế
D380101Luật
D340199Thương mại điện tử
D340115Marketing
QSQ. Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCMD480201Công nghệ thông tin
D340101Quản trị kinh doanh
D420201Công nghệ sinh học
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D510602Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
D520212Kỹ thuật y sinh
D620305Quản lý nguồn lợi thủy sản
D540101Công nghệ thực phẩm
D340201Tài chính - Ngân hàng
D580208Kỹ thuật xây dựng
D460112Toán ứng dụng
D440112Hóa học
D520216Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
D510605Logistics và quản lí chuỗi cung ứng
D480201Công nghệ thông tin
D340101Quản trị kinh doanh
QSQ. Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCMD520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D420201Công nghệ sinh học
D340101Quản trị kinh doanh
D520214Kỹ thuật máy tính
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D480103Kỹ thuật phần mềm
D340101Quản trị kinh doanh
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D480101Khoa học máy tính
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D520214Kỹ thuật máy tính
D510602Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
D520214Kỹ thuật máy tính
D510602Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D480201Công nghệ thông tin
D520201Kĩ thuật điện, điện tử
D520114Kĩ thuật cơ điện tử
D340101Quản trị kinh doanh
D480201Công nghệ thông tin
D340101Quản trị kinh doanh
D420201Công nghệ sinh học
D520207Kĩ thuật điện tử, truyền thông
QST. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCMD460101Toán học
QST. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCMD440102Vật lí học
D520402Kĩ thuật hạt nhân
D520207Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
D480201Công nghệ thông tin
D440112Hóa học
D440201Địa chất học
D440301Khoa học môi trường
D510406Công nghệ kỹ thuật môi trường (mới)
D430122Khoa học vật liệu
D440228Hải dương học
D420201Công nghệ sinh học
C480201Công nghệ thông tin
QSX. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCMD220301Triết học
D310501Địa lý học
D310301Xã hội học
D320201Thông tin học
D580105Quy hoạch vùng và đô thị
SGD. Trường Đại học Sài GònC340406Quản trị văn phòng
C340407Thư ký văn phòng
C510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D340101Quản trị kinh doanh
D340201Tài chính - Ngân hàng
D340301Kế toán
SGD. Trường Đại học Sài GònD340406Quản trị văn phòng
D440301Khoa học môi trường
D460112Toán ứng dụng
D480201Công nghệ thông tin
D510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510406Công nghệ kỹ thuật môi trường
D520207Kỹ thuật điện tử, truyền thông
D140114Quản lý giáo dục
D140202Giáo dục Tiểu học
D140205Giáo dục Chính trị
D140209Sư phạm Toán học
D140211Sư phạm Vật lý
D140212Sư phạm Hóa học
D140219Sư phạm Địa lý
C140202Giáo dục Tiểu học
C140209Sư phạm Toán học
C140211Sư phạm Vật lí
C140212Sư phạm Hóa học
C140214Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
C140215Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp
C140216Sư phạm Kinh tế gia đình
C140219Sư phạm Địa lí
SPK. Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCMD510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
SPK. Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCMD510202Công nghệ chế tạo máy
D510603Kỹ thuật công nghiệp
D510203Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
D510201Công nghệ kỹ thuật cơ khí
D510205Công nghệ kỹ thuật ôtô
D510206Công nghệ kỹ thuật nhiệt
D510501Công nghệ in
D480201Công nghệ thông tin
D540204Công nghệ may
D510102Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
D510406Công nghệ kỹ thuật môi trường
D510304Công nghệ Kỹ thuật máy tính
D510303Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
D510601Quản lý công nghiệp
D540101Công nghệ thực phẩm
D340301Kế toán
D810501Kinh tế gia đình
C510302Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510301Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510202Công nghệ chế tạo máy
C510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
C540204Công nghệ may
SPS. Trường Đại học Sư Phạm Tp. HCMD140209Sư phạm Toán học
D140211Sư phạm Vật lí
SPS. Trường Đại học Sư Phạm Tp. HCMD140210Sư phạm Tin học
D480201Công nghệ thông tin
D440102Vật lý học
D440112Hóa học
D140212Sư phạm Hoá học
D140219Sư phạm Địa lí
D140208Giáo dục quốc phòng-An Ninh
D140114Quản lý giáo dục
D140202Giáo dục Tiểu học
TLS. Trường Đại học Thủy Lợi tại cơ sở 2 - TP Hồ Chí Minh và Bình DươngD580202Kĩ thuật công trình thủy
D580201Kĩ thuật Công trình xây dựng
D510103Công nghệ kĩ thuật xây dựng
D580212Kĩ thuật tài nguyên nước
D110104Cấp thoát nước
D580205Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
TTQ. Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài GònD480101Khoa học máy tính
D340101Quản trị Kinh doanh
C340101Quản trị Kinh doanh
VGU. Trường Đại học Việt ĐứcD520207Kĩ thuật điện
D340201Tài Chính và Kế Toán
D480201Công nghệ thông tin
VPH. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Vin-hem Pich) (Hệ Quân sự - thi ở phía Bắc )D860210Chỉ huy tham mưu
VPS. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Tên quân sự Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem Pich))D110102Hệ quân sự (Kỹ sư quân sự)
D510205Hệ dân sự (Công nghệ kỹ thuật Ôtô)
VPS. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Tên quân sự Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vin-hem Pich))D480201Hệ dân sự (Công nghệ thông tin)
ZPH. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa - Trường sĩ quan kỹ thuật quân sự (Vin-hem pich)( hệ Dân sự, phía Bắc )C480201Công nghệ thông tin
C510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
D480201Công nghệ thông tin
D510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
ZPS. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa - Trường Sĩ quan Kĩ thuật quân sự (Vin-hem Pich) (Hệ dân sự - thi phía Nam)D480201Công nghệ thông tin
D510205Công nghệ kỹ thuật ô tô
C480201Công nghệ thông tin
C510205Công nghệ kĩ thuật ô tô