Khi càu thủ thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu

Khi càu thủ thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu