Khi cầu thủ thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu ?

0
540

Câu hỏi Trước : Sở thú bị cháy con gì chạy ra đầu tiên
Đáp án : Con người.

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Khi càu thủ thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu

Câu Trả Lời