I.E và E.G có nghĩa là gì, dùng như thế nào cho đúng ?

0
1280

I.E và E.G là viết tắt của tiếng La tinh có nghĩa như sau:

  1. i.e. là viết tắt của từ tiếng La Tinh là id est — có nghĩa là cách khác, chính xác là, nói rõ ra)
  2. e.g. là viết tắt của từ tiếng La Tinh là exempli gratia — có nghĩa là ví dụ)

Nhiều người thường nhầm lẫn cách sử dụng giữa hai từ này, thực chất cách sử dụng chúng hoàn toàn khác nhau, bạn hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách sử dụng sao cho đúng nhé:

I.E như tôi nói ở trên có nghĩa là in other words (cách khác hay nói rõ ra). Nó được dùng để nêu lên thêm thông tin nhằm làm rõ thêm một vấn đề đã được nêu trước đó.

Ví dụ sử dụng i.e

I like candies, i.e coconut candy and banana candy. (Tôi thích kẹo, chính xác là kẹo dừa và kẹo chuối) => bạn chỉ thích kẹo chuối và dừa mà thôi, còn mấy kẹo khác thì không.

E.G có nghĩa là for example (ví dụ). Nói được dùng để nêu lên ví dụ cụ thể của cái từ chỉ chung.

Ví dụ sử dụng e.g

I like candies, e.g coconut candy and banana candy. (Tôi thích kẹo, ví dụ như kẹo dừa và kẹo chuối) => bạn thích kẹo, và nêu ra ví dụ là kẹo dừa và kẹo chuối, có thể còn thêm các kẹo khác nữa.

Hy vọng với những giải thích bên trên bạn đã hiểu rõ i.e và e.g là gì và biết cách sử dụng chúng cho đúng. Cho dù là tiếng Latinh nhưng do được sử dụng lâu đời nên hai từ này cũng được coi là tiếng Anh bạn nhé. Ngoài ra còn có một số từ La Tinh khác bạn cũng thường hay gặp như: etc. (et cetera — and so forth), et al. (et alii — and others).