Hướng dẫn đăng ký DOTA Truyền Kỳ Lậu danh cho Vip6 Hướng dẫn chơi Dota Truyền Kỳ Lậu danh cho Vip6 Mình không chơi game này, nhưng với thông tin bên trên chắc chắn sẽ giúp được nhiều điều trong quá trình khám phá game của bạn. Đầu game nó cho 3 con tướng cơ bản : Kunkka (Lữ Mông – 3Q) – Lina (Tiểu Kiều) – Drown Ranger (Mã Văn Lộc). Bắt đầu game thì không có gì quá khó, exp đã x5 và cooldown khi tăng skill chỉ mức 5s. Về sau, có thêm con bé Enchantress (Tôn Thượng Hương) đi theo buff máu. Một số hình ảnh về Dota Truyền Kỳ Lậu danh cho Vip6

Hướng dẫn đăng ký DOTA Truyền Kỳ Lậu danh cho Vip6 Hướng dẫn chơi Dota Truyền Kỳ Lậu danh cho Vip6 Mình không chơi game này, nhưng với thông tin bên trên chắc chắn sẽ giúp được nhiều điều trong quá trình khám phá game của bạn. Đầu game nó cho 3 con tướng cơ bản : Kunkka (Lữ Mông – 3Q) – Lina (Tiểu Kiều) – Drown Ranger (Mã Văn Lộc). Bắt đầu game thì không có gì quá khó, exp đã x5 và cooldown khi tăng skill chỉ mức 5s. Về sau, có thêm con bé Enchantress (Tôn Thượng Hương) đi theo buff máu. Một số hình ảnh về Dota Truyền Kỳ Lậu danh cho Vip6