Cách viết đơn xin nghỉ phép dành cho công nhân viên chức

0
7067

Đây là mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn dành cho người lao động trong công ty, công nhân viên chức nhà nước, người đi làm việc ở các công ty tư nhân… có nhu cầu xin nghỉ phép để giải quyết các công việc riêng như nghỉ cuối năm, nghỉ cưới, nghỉ ốm …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban giám đốc – Công ty………………………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

– Trưởng ……………….………………………….

Tên tôi là:…………………………………Nam/nữ……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………… Chức vụ:………….

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo – Công ty ………….cho tôi được nghỉ phép

+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…

+ Lý do: ………………….

+ Nơi nghỉ phép: ……………………………

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà): …………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận

Trân trọng !

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 20……

Ý kiến của Ban Giám Đốc: Duyệt

Ý kiến của Phòng – Tổ chức – Hành chính – Quản trị: Xác nhận

Ý kiến của Trưởng đơn vị (Nêu ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Về cơ bản mẫu đơn xin nghỉ phép có bố cục chuẩn là như vậy, đây là mẫu mới nhất tính đến thời điểm này.

Lưu ý về việc xin nghỉ phép

  1. Nếu nghỉ ngắn thì gửi đơn trước 2-3 ngày, còn nếu là một kỳ nghỉ dài thì nên báo trước 5-7 ngày để công ty còn sắp xếp nhân sự làm thay công việc của bạn.
  2. Ghi rõ ràng cụ thể thời gian bắt đầu nghỉ và thời gian đi làm lại.
  3. Hoàn thành nốt những công việc mình đang phụ trách, tránh gây ảnh hưởng tới việc chung của công ty.
  4. Bàn giao công việc cẩn thận cho một ai đó có trách nhiệm.
  5. Để lại số điện thoại liên lạc phòng khi có việc gấp cần gọi.