Đhs là gì ? ý nghĩa của từ đhs trên Facebook

0
21922

Bạn là tín đồ của Facebook bạn thường xuyên có mặt trên các Fanpage và groups Facebook hoặc trên các diễn đàn như voz. Đây là cái lò của tiếng “lóng” và rất nhiều từ viết tắt khác mà bạn không hiểu nó là gì, ví dụ như từ “đhs là gì ” chẳng hạn, bạn có hiểu ý nghĩa và nó là viết tắt của từ gì không ?

Đhs là gì ? Ý nghĩa của từ đhs

Đhs chính là viết tắt những chữ cái đầu của cụm từ “Đéo hiểu sao” hoặc cũng có thể hiểu là “Không hiểu sao” . Đôi khi dùng từ này sẽ tỏ thái độ mạnh quá nên bạn có thể dùng từ “Chs” có nghĩa là “Chẳng hiểu sao”

Ngoài ra cũng có một số từ khác nữa đồng nghĩa với từ Đhs này:

  • Đhn: Đéo hiểu nổi, Đéo hiểu nữa
  • Đhs: Đéo hiểu sao
  • Tđn: Thế đéo nào 😀

Bây giờ thì bạn đã hiểu nghĩa của từ “đhs” mà mọi người hay dùng trên facebook rồi chứ, bạn cũng có thể comment xuống bên dưới một nghĩa nào đó theo ý hiểu của bạn.

Tìm hiểu một số từ liên quan trên FB.