Đặt mật khẩu cho file, folder không cần phần mềm

0
1877

Nội dung bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt mật khẩu cho file, folder (Thư mục) rất đơn giản không cần dùng đến các phần mềm đặt mật khẩu.

Bước 1: Mở Folder cần đặt mật khẩu bảo vệ lên, Chuột phải –> Text Document như hình bên dưới

tạo-mat-khau-cho-thu-muc

Bước 2: bạn mở file Text Document vừa tạo lên và nhập vào đoạn code dưới đây. Thay chữ Mật khẩu màu đỏ bằng mật khẩu mà bạn muốn đặt

Coppy hết đoạn code dưới đây và dán vào file Text Document
cls @ECHO OFF title Folder Private if EXIST “Vinhblog Locker” goto UNLOCK if NOT EXIST Private goto MDLOCKER :CONFIRM echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N) set/p “cho=>” if %cho%==Y goto LOCK if %cho%==y goto LOCK if %cho%==n goto END if %cho%==N goto END echo Invalid choice. goto CONFIRM :LOCK ren Private “Vinhblog Locker” attrib +h +s “Vinhblog Locker” echo Folder locked goto End :UNLOCK echo Enter password to unlock folder set/p “pass=>” if NOT %pass%== Mật Khẩu goto FAIL attrib -h -s “Vinhblog Locker” ren “Vinhblog Locker” Private echo Folder Unlocked successfully goto End :FAIL echo Invalid password goto end :MDLOCKER md Private echo Private created successfully goto End :End

Bước 3: Lưu file ở trên lại với tên Locked.bat chú ý chọn All file nhé (xem hình bên dưới để hiểu rõ hơn)

tao-mat-khau-cho-file

Bước 4: Lúc này trong thư mục của bạn đã xuất hiện file Locked.bat mà bạn vừa tạo ở trên, bạn nhấp đúp vào file Locked này sẽ hiện ra một thư mục tên là Private, bạn muốn giấu file nào thì bỏ hết vào thư mục Private này nhé

dat-password-cho-file

Bước 5: Sau khi đã cho các file vào thư mục này để khóa lại bạn nhấp đúp tiếp vào file Locked một thông báo hiện lên bạn chọn Y thư mục Private sẽ lập tức biến mất

dat-password-cho-folder

Muốn thư mục này hiện lên thì bạn nhấp đúp lại vào file Locked và nhập mật khẩu vào là nó lại xuất hiện trở lại để bạn sử dụng.

Đơn giản như vậy mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt mật khẩu, password cho file và folder, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, share cho bạn bè nếu bạn cảm thấy hữu ích nhé