Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm Con nào về đích trước

Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm Con nào về đích trước