Chill là gì Giải thích ý nghĩa của từ chill chính xác nhất

Chill là gì Giải thích ý nghĩa của từ chill chính xác nhất