Chân Quê là gì ? Ý Nghĩa của từ chân quê

0
3531

Chân Quê là một tính từ : Mộc mạc, chân chất và bình dị, như bản chất con người vốn có ở thôn quê

Chân Quê dùng khi nào ?

Được dùng khi nói về bản chất, tính cách, lối sống của những người sống bình dị chân chất thật thà.

Một số từ khác trên FB.COM có thể bạn quan tâm