Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được

Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được