Cái gì người mua biết người bán biết người xài không bao giờ biết

Cái gì người mua biết người bán biết người xài không bao giờ biết