Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em ?

0
964

Câu hỏi Trước : Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm Con nào về đích trước ?
Đáp án : Con cua xanh, vì con cua đỏ đã bị luộc chín.

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em ?

Câu Trả Lời