Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra

Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra