Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra ?

0
1414

Câu hỏi Trước : Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt ?
Đáp án : Cái lưỡi

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Cái gì dài như trái chuối, cầm 1 lúc thì nó chảy nước ra ?

Câu Trả Lời