Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt ? Trả lời nhanh

0
1376

Câu hỏi Trước : Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1 ?
Đáp án : Chữ A

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt ?

Câu Trả Lời