Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1 ? Trả lời chính xác nhất

0
916

Câu hỏi Trước : Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn ?
Đáp án : Đang chơi cờ vua.

Cầu hỏi lần này cho bạn quan tâm

Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1 ?

Câu Trả Lời