Cách viết đơn xin phép nghỉ học cho học sinh, sinh viên

0
8592

Bạn đang là học sinh tiểu học, THCS, PTTH hay sinh viên khi nghỉ đều phải có giấy xin phép nghỉ học nếu không muốn bị “mời phụ huynh” nhưng cách viết đơn xin phép nghỉ học thế nào cho đúng bạn đã biết chưa, hãy viết đơn xin nghỉ học theo mẫu sau của mình nhé.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy/cô chủ nhiệm cùng toàn thể các thầy/ cô giáo bộ môn phụ trách lớp….

Em tên là: ……………………………………………………………….

Học sinh lớp: ……………………………………………………………….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày … đến ngày….

Lí do: ………………………………………………………………………

Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.

Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!

Em xin chân thành cảm ơn!

Chữ ký của Phụ huynh   

 ……………,ngày/tháng/năm
Người viết đơn
(kí và ghi rõ họ tên)

Về cơ bản đơn xin phép nghỉ học chỉ có bố cục như vậy, phần nội dung thì bạn tự viết sao cho hơp lý tùy theo hoàn cảnh xin nghỉ ví dụ như nhà có đám cưới xin, ma chay, hay bị đau ốm gì đó tùy bạn, chúc các bạn nghỉ học càng nhiều càng tốt 😀