Bà lão nhìn quả trứng vừa nở giúp ta nghĩ đến nước nào

Bà lão nhìn quả trứng vừa nở giúp ta nghĩ đến nước nào