26 + Câu nói tiếng anh buồn về cuộc sống ý nghĩa

0
17078

Người có lúc – Sông có lúc môt trong những câu nói rất hay và ý nghĩa trong cuộc sống. Ý nói cuộc sống của mỗi chúng ta không thể lúc nào cũng bằng phẳng êm đềm được, cũng phải có những lúc buồn đau cô đơn. Hãy cùng Vinhblog tham khảo những câu nói tiếng anh buồn về cuộc sống ý nghĩa và vinh đã tổng hợp lại nhé.

Nhứng status tiếng anh buồn về cuộc sống

Thường khi buồn, thường mọi người hãy đăng những stt tâm trạng bằng tiếng việt thôi, nhưng không phải lúc nào nói thẳng ra như vậy cũng tốt. Vậy bạn sẽ làm gì để không làm mất lòng mọi, Vinh thì thường lên mxh đăng những dòng tâm sự câu nói buồn chán bằng tiếng anh, để những ai hiểu được có thể thông cảm và động viên mình những lúc khó khăn về tình cảm.

1. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
Dịch : Có thể Thượng Đế muốn bạn phải gặp nhiều kẻ xấu trước khi gặp người tốt, để bạn có thể nhận ra họ khi họ xuất hiện.

2. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.
Dịch : Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

3. You know you love someone when you cannot put into words how they make you feel.
Dịch : Khi yêu ai ta không thể diễn tả được cảm giác khi ở bên cô ta thì mới gọi là yêu.

4. All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.
Dịch : Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

5. Love is not getting, but giving.
Dịch : Tình yêu không phải là điều ta nhận đuợc mà là những gì ta cho đi.

6. Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.
Dịch : Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

7. Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own.
Dịch : Tình yêu là niềm khát khao đuợc dâng hiến bản thân và cảm nhận niềm vui của người khác như của chính mình.

8. Love in your hear wasn’t put there to stay. Love isn’t love till you give it away.
Dịch : Tình yêu đích thực là tình yêu đuợc dâng hiến .

9. In this life we can no do great things. We can only do small things with great love.
Dịch : Trong cuộc đời này nếu không thể thực hiện những điều lớn lao thì chúng ta vẫn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.

10. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, I will never leave. ~A. A. Milne
Dịch : Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi

11. I can not change the painful past and nor bleak future change awaits you in the front , but I ‘ll be with you when you need me.
Dịch : Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ bạn ở phía trước, nhưng tôi sẽ bên bạn khi bạn cần đến tôi

Những câu nói bằng tiếng anh buồn đầy ý nghĩa về cuộc sống

Đăng những dòng stt tiếng anh, hay những câu nói bằng tiếng anh buồn đầy ý nghĩa về cuộc sống lên các trang mxh không phải là khoe rằng mình giỏi tiếng anh hay tự cao, mà các bạn hãy hiểu 1 điều rằng khi buồn chán, có những thứ cũng lên nói thẳng ra sẽ khiến mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Hay dùng những câu nói bằng tiếng anh buồn đầy ý nghĩa về cuộc sống để nói giảm nói tránh mà thôi

12. If there is a tomorrow we are not together … with this you must always remember . You braver than you believe , stronger appearance and wise than you think . But the most important thing is , even though we are far apart … I will always be at your side. ~A. A. Milne
Dịch : Nếu có một ngày mai chúng ta không ở bên nhau… có điều này bạn phải luôn nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tin tưởng, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và khôn ngoan hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, thậm chí dù chúng ta xa cách nhau… tôi sẽ mãi ở bên cạnh bạn

13. I can not attribute to you the limits of what I think about you , but I can always do you change , mature and become yourself.
Dịch : Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn, nhưng tôi luôn có thể để bạn thay đổi, trưởng thành và trở thành chính bạn

14.There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the lives of others comes back into our lives. Edwin Markham.
Dịch : Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta

15. I can not help you do not stumble , I can just reach out to you so you do not fall over. Joy , triumph , success and happiness is yours not mine them , but I can accompany you laugh out loud and so much fun.
Dịch : Tôi không thể giúp bạn không vấp ngã, tôi chỉ có thể chìa tay ra cho bạn để bạn không bị té nhào. Niềm vui, sự chiến thắng, thành công và hạnh phúc là của bạn chúng không phải của tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng bạn cười thật to và vui thật nhiều

16. Parting is a blessing from god . That’s how you recognize that God has saved you from his mistakes.
Dịch : Chia tay là một phép lành từ chúa trời. Đó là cách để bạn nhận ra rằng Chúa đã cứu bạn từ sai lầm của Người

17. In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero. ~Mignon McLaughlin, The Second Neurotic’s Notebook, 1966
Dịch : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không

18. Let the tears fall and soften the wound in your heart. ~Eileen Mayhew.
Dịch : Hãy để những giọt nước mắt rơi và làm dịu đi vết thương trong lòng bạn

19. Love is like a cup , it is better to break than to make you hurt for trying to puzzle the pieces together.
Dịch : Tình yêu giống như một chiếc cốc, thà để nó vỡ còn hơn làm bạn đau vì cố gắng ghép những mảnh vỡ lại với nhau

20. Love is like a jigsaw puzzle . When you ‘re in love , all the pieces in its correct position , but when things fall apart, it takes quite some time for you to put the pieces got together.
Dịch : Tình yêu như một trò chơi ghép hình. Khi bạn đang yêu, tất cả những mảnh ghép vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, phải mất khá lâu để bạn có thể xếp những mảnh ghép ấy lại).

21. Deep as first love, and wild with all regret.
Dịch : Thẳm sâu như mối tình đầu, và điên cuông! với bao nhiêu nuối tiếc.

22. The solf autumn wind bring echoes of a Koto played in the distance
Why must that whispered refrain
Remind me I love in vain.
Dịch : Những cơn gió mùa thu nhè nhẹ từ xa xăm vang vọng tiếng đàn Koto
Phải chăng điệp khúc thì thầm ấy gợi lại trong tôi tình yêu vô vọng?

23. Love and a cough can not be hid.
Dịch : Tình yêu cũng như cơn ho không thể dấu kín đuợc.

24. Love is an act of endless forgiveness a tender look which becomes a habit.
Dịch : Tình yêu là một hành động vị tha vô bờ bến và là nét dịu dàng đã trở nên thân thuộc.

25. A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
Dịch : Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui.

26. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.
Dịch : Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

Trên đây Vinhblog đã tổng hợp lại 26 Câu nói tiếng anh buồn về cuộc sống ý nghĩa và Vinh hay dùng để đăng lên fb mỗi khi buồn chán, hay có chuyện gì đó không vui. Nếu các bạn còn những câu nói bằng tiếng anh buồn ý nghĩa hơn hãy cùng CMT bên dưới bài viết này nhé, để mọi người có thể cùng tham khảo.