1001 + Câu đố về con vật hay ý nghĩa – Có đáp án chuẩn nhất

0
3053

Ở bài viết trước chúng ta đã được tham khảo rất nhiều những cầu đố về các loại hoa quả các bạn có thấy hay và ý nghĩa không. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về những Câu đố về con vật cũng rất hay và ý nghĩa nhé, đặc biệt hơn là những câu đố về con vật hay các bạn nên cho bé nhà mình cùng đọc và giải, đó cũng là một phương pháp dạy thêm cho bé cũng khá bổ ích và dễ hiểu.

Câu đố về các con vật hay ý nghĩa phần I

Câu đố về con vật 1

Cùng đi một buổi như in rành rành
Anh thì chiếm bảng dễ dàng?
Câu Trả Lời : Chuột cống

Câu đố về con vật 2

Anh thì hôi rích như chim cú mèo?
Câu Trả Lời : Chuột xạ

Câu đố về con vật 3

Anh thì lắm bạn thay là?
Câu Trả Lời : Chuột đàn

Câu đố về con vật 4

Anh thì bé tí chẳng ai thèm nhìn?
Câu Trả Lời : Chuột lắt

Câu đố về con vật 5

Cá chi sầu ai méo miệng?
Câu Trả Lời : Cá lưỡi trâu

Câu đố về con vật 6

Cá chi nhiều chuyện trớt môi?
Câu Trả Lời : Cá trèn

Câu đố về con vật 7

Cá chi mặc quần thủng đáy?
Câu Trả Lời : Cá thòi lòi

Câu đố về con vật 8

Con gì mắt sáng về đêm ai bằng?
Câu Trả Lời : Con mèo

Câu đố về con vật 9

Con gì khua vó băng băng?
Câu Trả Lời : Con ngựa

Câu đố về con vật 10

Con gì bơi lội có thua ai nào?
Câu Trả Lời : Con rái cá

Câu đố về con vật 11

Con gì sao cổ quá cao?
Câu Trả Lời : Con hươu cao

Câu đố về con vật 12

Con gì thách thức mũi nào dài hơn?
Câu Trả Lời : Con voi

Câu đố về con vật 13

Con gì bay lượn như đùa?
Câu Trả Lời : Con bướm

Câu đố về con vật 14

Con gì chúa tể sơn lâm chốn này
Câu Trả Lời : Con hổ

Câu đố về con vật 15

Vừa bằng hột quít, dưới đất ngậm châu?
Câu Trả Lời : Đom đóm

Câu đố về con vật 16

Vừa bằng khúc củi, cứ lủi vô làm?
Câu Trả Lời : Con chuột

Câu đố về con vật 17

Vừa bằng nắm tay, tiếng ca lảnh lót?
Câu Trả Lời : Chim chiền chiện (sơn ca)

Câu đố về con vật 18

Vừa bằng con bò, nằm co giữa cổng?
Câu Trả Lời : Con voi

Câu đố về con vật 19

Vừa bằng củi co, chìm sâu dưới đáy?
Câu Trả Lời : Con tôm

Câu đố về con vật 20

Trông xa tưởng là mèo
Lại gần hóa ra chim
Ban ngày ngủ lim dim
Ban đêm đi lùng chuột?
Câu Trả Lời : Cú mèo

Câu đố về con vật 21

Con gì cánh mỏng đuôi dài
Lúc bay lúc đậu cánh thời đều giương?
Câu Trả Lời : Chuồn chuồn

Câu đố về con vật 22

Con gì không chân mà leo núi?
Câu Trả Lời : Con rắn

Câu đố về con vật 23

Con gì không vú mà nuôi con?
Câu Trả Lời : Gà mái

Câu đố về con vật 24

Dưới âm ty vừa đi vừa khóc?
Câu Trả Lời : Con dế

Câu đố về con vật 25

Dưới âm phủ đội mũ mà lên?
Câu Trả Lời : Bọ hung

Câu đố về con vật 26

Đứng thì thấp, ngồi thì cao?
Câu Trả Lời : Con chó

Câu đố về con vật 27

Mình mặc áo thâm
Cổ quàng khăn trắng
Hễ mở miệng ra
Nhiều người la mắng?
Câu Trả Lời : Con quạ

Câu đố về con vật 28

Da trâu đầu rắn, chân ngắn cổ dài
Chẳng cần đào đất, vẫn cần đến mai?
Câu Trả Lời : Con rùa

Câu đố về con vật 29

Phục phà phục phịch
Chân quỳ tay chống?
Câu Trả Lời : Con cóc

Câu đố về các con vật hay ý nghĩa phần II

Link Phim : http://www.phimmoi.net/phim/dai-dich-cum-543/

Link Phim : http://www.phimmoi.net/phim/dai-dich-cum-543/

Câu đố về con vật 30

Hai gươm tám giáo, mặc da bò
Thập thò cửa lỗ, ai bắt không cho
Giơ gươm chém lại?
Câu Trả Lời : Con cua

Câu đố về con vật 31

Hai cột một kèo, đôi tấm tranh treo
Ba quân thiên hạ, núp mình cũng dữ?
Câu Trả Lời : Con gà mái

Câu đố về con vật 32

Chim gì báo khách đến nhà?
Câu Trả Lời : Chim khách

Câu đố về con vật 33

Chim gì bắt trói cô vào gốc cây?
Câu Trả Lời : Chim hót cô

Câu đố về con vật 34

Chim gì kêu suốt mùa hè?
Câu Trả Lời : Con quốc

Câu đố về con vật 35

Chim gì gọi nước lớn lên sớm chiều?
Câu Trả Lời : Bìm bịp

Câu đố về con vật 36

Chim gì thích trái nhãn lồng?
Câu Trả Lời : Chim quyên

Câu đố về con vật 37

Chim gì kêu chẳng ai thương bao giờ?
Câu Trả Lời : Con quạ

Câu đố về con vật 38

Chim gì kêu giữa tháng ba?
Câu Trả Lời :Tu hú

Câu đố về con vật 39

Chim gì nhảy nhót trên đồng ruộng xa?
Câu Trả Lời : Sáo sậu

Câu đố về con vật 40

Chim gì làm tổ trên cây?
Câu Trả Lời : Bồ các

Câu đố về con vật 41

Chim gì sẵn đó đẻ ngay tức thì?
Câu Trả Lời : Tu hú

Câu đố về con vật 42

Chim gì mà lượn trên trời?
Câu Trả Lời : Diều hâu

Câu đố về con vật 43

Chim gì bé tí ăn sâu suốt ngày?
Câu Trả Lời : Chim sâu

Câu đố về con vật 44

Chim gì đuôi, cánh màu vàng?
Câu Trả Lời : Chim vàng anh

Câu đố về con vật 45

Chim gì báo tin mùa xuân đã về?
Câu Trả Lời : Chim én

Câu đố về con vật 46

Chim gì bộ dạng kiêu căng?
Câu Trả Lời : Con kên kên

Câu đố về con vật 47

Chim gì ăn tối âm thầm đó ai?
Câu Trả Lời : Con vạc

Câu đố về con vật 48

Chim gì hót đủ trăm ngày?
Câu Trả Lời : Sơn ca

Câu đố về con vật 49

Chim gì mặt nguyệt xòe dài lông đuôi?
Câu Trả Lời : Con công

Câu đố về con vật 50

Chim gì chỉ ở điện, đền?
Câu Trả Lời : Con hạc

Câu đố về con vật 51

Chim gì mặt ụ, khác gì mặt heo?
Câu Trả Lời : Chim heo

Câu đố về con vật 52

Chim gì to lớn lạ thường?
Câu Trả Lời : Đại bàng

Câu đố về con vật 53

Chim gì nổi tiếng danh ca trong làng?
Câu Trả Lời : Sơn ca

Câu đố về con vật 54

Chim gì song cánh vũ công?
Câu Trả Lời : Oanh vũ

Câu đố về con vật 55

Chim gì chờ chực têm vôi cho bà?
Câu Trả Lời : Chim chìa vôi

Câu đố về con vật 56

Chim gì ngàn dặm đưa tin?
Câu Trả Lời : Bồ câu

Câu đố về con vật 57

Chim gì tụ tập eo xèo cãi nhau?
Câu Trả Lời : Chèo bẻo

Câu đố về con vật 58

Chim gì nhớ mẹ, nhớ quê?
Câu Trả Lời : Chim vịt

Câu đố về con vật 59

Chim gì bỏ hẹn quên thề sang sông?
Câu Trả Lời : Sáo

Câu đố về con vật 60

Chim gì mùa gặt ra đồng?
Câu Trả Lời : Chim cu

Câu đố về con vật 61

Chim gì chỉ nói mà không hiểu gì
Câu Trả Lời : Con vẹt

Câu đố về con vật 62

Chim gì lặng đứng lưng qui?
Câu Trả Lời : Chim hạc

Câu đố về con vật 63

Chim gì đưa tiễn đông đi, xuân về?
Câu Trả Lời : Én

Câu đố về con vật 64

Không bao mà kín?
Câu Trả Lời : Trứng gà

Câu đố về con vật 65

Không học mà hay?
Câu Trả Lời : Chim hót

Câu đố về con vật 66

Không già mà có râu?
Câu Trả Lời : Cá trê

Câu đố về con vật 67

Không nung mà có gạch?
Câu Trả Lời : Con cua

Câu đố về con vật 68

Không đèn mà sáng
Câu Trả Lời : Đom đóm

Câu đố về con vật 69

Không thợ mà may?
Câu Trả Lời : Chim ri

Câu đố về các con vật hay ý nghĩa phần III

Câu đố về con vật 70

Không ớt mà cay?
Câu Trả Lời : Cà cuống

Câu đố về con vật 71

Không búa mà bửa?
Câu Trả Lời : Con bửa củi

Câu đố về con vật 72

Không đứng mà quỳ?
Câu Trả Lời : Con cóc

Câu đố về con vật 73

Không cày mà xới?
Câu Trả Lời : Con giun

Câu đố về con vật 74

Vừa ở dưới nước
Đã nhảy lên bờ
Tiếng kêu như sấm
Những ngày đổ mưa?
Câu Trả Lời : Con ếch

Câu đố về con vật 75

Con chi màu đỏ
Lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người thức dậy?
Câu Trả Lời : Con gà trống

Câu đố về con vật 76

Bốn ông đập đất, một ông phất cờ
Một ông vơ cỏ, một ông bỏ phân?
Câu Trả Lời : Con trâu

Câu đố về con vật 77

Trong hang trong hóc, lóc nhóc bò ra
Cả huyện cùng làng, chẳng ai bắt được?
Câu Trả Lời : Con rắn

Câu đố về con vật 78

Ro re nước chảy dưới đèo
Bà già vội vã mua heo cưới chồng?
Cưới về chồng bỏ, chồng dông
Bà già tiếc mấy chục đồng mua heo?
Câu Trả Lời : Chim chàng nghịch

Câu đố về con vật 79

Nghe kêu mà chẳng thấy ơi
Cong lưng mà chạy một hơi tới nhà?
Câu Trả Lời : Con chó

Câu đố về con vật 80

Người đen khăn trắng bận vai
Quần xăn đầu gối, không ai tài bằng?
Câu Trả Lời : Con quạ khoang

Câu đố về con vật 81

Mùa xuân thì chẳng thấy đâu
Mùa hè mới đến làm sầu người ta?
Câu Trả Lời : Con ve

Câu đố về con vật 82

Muốn cho cho chủ tôi tàn
Để tôi mắc võng, nghênh ngang khắp nhà?
Câu Trả Lời : Con nhện

Câu đố về con vật 83

Mình bằng cái kim, khi chìm khi nổi?
Câu Trả Lời : Cá lòng tong

Câu đố về con vật 84

Hai cành cây khô, mọc trên đỉnh núi
Muốn hái làm củi, cố sức trèo lên
Nó nhảy như tên, đuổi theo không kịp?
Câu Trả Lời : Con hươu

Câu đố về con vật 85

Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò?
Câu Trả Lời : Con khỉ

Câu đố về con vật 86

Cá chi như thể hạt vừng?
Câu Trả Lời : Cá mè

Câu đố về con vật 87

Cá chi tên gạo chín đồng?
Câu Trả Lời : Cá cơm

Câu đố về con vật 88

Cá chi sao lại biết bay?
Câu Trả Lời : Cá rô phi

Câu đố về con vật 89

Cá chi trẻ thơ rước đèn
Câu Trả Lời : Cá chép

Câu đố về con vật 90

Đầu tôm mình cũng là tôm
Làm mồi cho nhử bắt tôm, con gì?
Câu Trả Lời : Con tép

Câu đố về con vật 91

Xưng tên bạn cột.
Bắt nhốt vào thay
Bỏ xuống ao rau.
Dưới chân lửa đốt?
Câu Trả Lời : Con cá kèo

Câu đố về con vật 92

Cũng loài ngư thủy khác chi hơn
Da trơn, tên lại không trơn chút nào?
Câu Trả Lời : Cá nhám

Câu đố về con vật 93

Chết rồi còn giữ lại xương
Chôn dưới chân giường hóa yếm hài tiên?
Câu Trả Lời : Cá bống

Câu đố về con vật 94

Lẹ lanh nhảy phóc lộn nhào
Xưng danh vô địch, bơi ao lặn đầm?
Câu Trả Lời : Nhái

Câu đố về con vật 95

Cối chẳng có, thóc cũng không
Cớ sao lặn suôi lặn sông giã hoài?
Câu Trả Lời : Cá chày

Câu đố về con vật 96

Không phải nhạn, bạn bè ngư?
Vây như cánh, chưa kịp đánh
Bay lên mạn, lạng lên thuyền?
Câu Trả Lời : Cá chuồn

Câu đố về con vật 97

Bốn người giẫm đất, một người phất cờ
Hai người lẳng lơ, hai người quạt mát
Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần?
Câu Trả Lời : Con voi

Câu đố về con vật 98

Một lòng khuya sớm chuyên cần
Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần?
Câu Trả Lời : Con bò

Câu đố về con vật 99

Vừa bằng que diêm, khi chìm khi nổi?
Câu Trả Lời : Con đỉa

Câu đố về con vật 100

Vừa bằng quả ổi, khi nổi khi chìm?
Câu Trả Lời : Con ốc

Câu đố về con vật 101

Vừa bằng lục lạc, trong nạc ngoài xương?
Câu Trả Lời : Trứng gà

Câu đố về con vật 102

Vừa bằng trái cà, trong da ngoài nạc?
Câu Trả Lời : Mề gà

Câu đố về con vật 103

Chết rồi còn bị nấm da
Diêm vương lóc thịt, ném ra vạc dầu?
Câu Trả Lời : Cá thác lác

Câu đố về con vật 104

Con gì cứ mãi táp ruồi?
Câu Trả Lời : Con chó

Trên đây là những Câu đố về con vật hay ý nghĩa – Có đáp án chuẩn nhất các bạn hãy tham khảo nhé, nếu hay thì share ngay về đố bạn bè nhé, bạn cũng có thể cho các con học những câu đố này, mình thấy cũng rất ý nghĩa đó.